knjiga
Knjiga o Iskrinem oblikovanju

 

Z razstavo in knjigo o Iskrinem oblikovanju je prvič na enem mestu zbrana dokumentacija, ki jasno prikaže razvoj, ovrednoti rezultate in vzpostavlja merila za nadaljnji razvoj oblikovanja v Sloveniji. Eden temeljnih ciljev je domači in tuji javnosti pokazati, kako neovrgljiv pomen in vpliv je imela Iskra na dojemanje oblikovanja v razvijajoči družbi. In ta – kot sta pokazali razstava in knjiga – ni bil omejen zgolj na meje takratne Jugoslavije.

 

Knjigo lahko naročite preko e-pošte: tanja.vergles(at)aml.si

 

Vsebina knjige:

 

Iskra: neuvrščeno oblikovanje 1946–1990

Barbara Predan in Cvetka Požar

Oblikovanje Barbara Šušteršič in Jure Miklavc

Knjiga je izšla v samostojni izdaji v slovenskem in angleškem jeziku.

Obseg: 128 strani 

 

Predgovor

Peter Krečič, Razstavi na pot

Uvodnik

Špela Šubic, Vrhunci slovenskega oblikovanja iz nekdanje Iskre


Jonathan M. Woodham

Perspektive industrijskega oblikovanja po letu 1945 - Slovenija in Iskra

v spreminjajočem se svetu

Barbara Predan

Prezrti velikan

Cvetka Požar

Celostna grafična podoba in grajenje identitete blagovne znamke Iskra

 

Cvetka Požar, Barbara Predan

Kronologija pomembnejših dogodkov v razvoju podjetja Iskra

 

Barbara Predan, Cvetka Požar

Skupine izdelkov na razstavi

 

Izbor del Iskrinega industrijskega in grafičnega oblikovanja ter filmov o Iskri

Izbrana literatura

Imensko kazalo

Zahvala

 

Cena: 28 Eur